фитнес

ПРАВИЛНИК

„МАX фитнес“ – Правилник за вътрешния ред

Като посетители на спортен клуб „МАX фитнес“ Вие се съгласявате да спазвате правилника за вътрешния ред на клуба.

Общи положения

 • Работното време на фитнес центъра e от 07.00 до 22.00 часа от понеделник до петък, събота и неделя от 07.30 до 21.30 часа.
 • Всяка услуга се заплаща предварително на рецепцията
 • Платена сума за предоставяне на каквато и да е услуга от фитнес център „МАX фитнес“ не се връща.
 • Достъпът на неспортуващи лица не се разрешава.
 • Деца под 12 годишна възраст не се допускат да тренират.
 • Пушенето във всички помещения на центъра е строго забранено.
 • Не се допускат лица, употребили алкохол и наркотични средства.
 • Клиентите са длъжни да пазят имуществото на залата.
 • Клиент, който не спазва Правилника за вътрешния ред, хигиенните изисквания, не опазва имуществото във фитнес центъра, или нарушава тренировъчния процес на останалите клиенти, ще бъде помолен да напусне центъра.
 • За вашия личен комфорт и за комфорта на останалите клиенти ви молим да пазите чистота в залата и да не вдигате излишен шум.

Фитнес

 • Трениращите в центъра трябва да бъдат в спортно облекло и добре изчистени, спортни обувки. Не се допуска пребиваването във фитнеса, без дрехи,  извън съблекалнята.   
 • Трениращите в центъра са длъжни да използват кърпи върху фитнес уредите и лежанките.
 • Трениращите в центъра са длъжни да оставят тежестите на указаните за това места.

Съблекални

 • Шкафчетата са на разположение на клиентите само за времетраенето на тяхното посещение.
 • Центърът не носи отговорност при загуба или повреда на лични вещи, оставени в шкафчетата.
 • За вашия личен комфорт и за комфорта на останалите клиенти ви молим да пазите чистота в съблекалните.

Абонаменти карти

 • Абонаментите карти са срочни.
 • Абонаментите карти са лични и не могат да бъдат предоставяни на друг.